Bedrijfsfotografie in het oude raadhuis van Beetsterzwaag. Hier zijn overlegsituaties met modellen geënsceneerd en is portretfotografie verricht. In 1837 is dit pand gebouwd als Grietenijhuis (het latere raadhuis) van Opsterland. Tot 1923 gaf het gebouw ook onderdak aan het kantongerecht. Na de ingebruikneming van een nieuw gemeentehuis in 1977 werden in dit gebouw de bibliotheek en het Onderwijskundig Adviesbureau gehuisvest. In de huidige situatie functioneert het gebouw als een tentoonstellingsplek en een internationaal cultuurplatform.

Bedrijfsfotografie Beetsterzwaag - DWOA Organisatie & Advies

DWOA is een professionele partner in omgevings- en verandermanagement. Zij weten wat de mensen beweegt en wat hen verbindt. Een grote kracht is dat zij mensen verbinden aan een projectdoelstelling. Bij belangrijke projecten hebben mensen graag invloed op hun omgeving en verandert daar 'iets', dan willen ze een stem hebben in deze verandering cq ontwikkeling. Daarbij kennen mensen hun eigen omgeving als de beste, door hun kennis te gebruiken, wordt een project veelzijdiger en beter.Meer zien? Klik hier om terug te gaan naar Portfolio