Een huisstijl is de basis voor wat men een visuele identiteit zou kunnen noemen en is al terug te vinden voor onze jaartelling. Diverse pottenbakkers maakten gebruik van merktekens om te laten zien dat zij die potten hadden gefabriceerd. Amerikaanse boeren brandmerkten hun vee met hun initialen om te laten zien wie de eigenaar was.

Sinds het begin van de jaren zestig werd in West-Europa het begrip 'huisstijl' bekend. Een huisstijl is sindsdien uitgegroeid tot een ruim begrip. Sommige organisaties zien een huisstijl alleen als een logo dat overal wordt gebruikt. Anderen zien het begrip huisstijl echter veel breder. Een huisstijl wordt gezien als een 'corporate identity'.

Positioneren van uw bedrijf door middel van een huisstijl

Een huisstijl is een goed middel om de organisatie te positioneren. Organisaties investeren hierin om vertrouwen te winnen bij het publiek. Vertrouwen in de organisatie zelf en in de diensten en producten die ze aanbiedt. Bekende huisstijlen zijn bijvoorbeeld die van grote organisaties zoals Mc Donalds, Heineken en KLM. Ook voor kleine bedrijven en instellingen kan een met zorg gekozen huisstijl heel nuttig zijn.

Wanneer we spreken over een huisstijl dan hebben we het over:

 • De schrijfwijze van de naam van de organisatie in de huisstijl.
 • Het gebruik van een beeldmerk, het gebruik van vaste kleuren, van steeds hetzelfde lettertype, de vaste opmaak van drukwerk en de vaste indeling van brieven.
 • Grafische elementen als het logo en kleuren kunnen op vele posities terug komen in de huisstijl.

Huisstijl dragers zijn onder andere:

 • Website, briefpapier, enveloppen, visitekaartjes en brochures.
 • Ook de naamborden, bewegwijzering, stands op tentoonstellingen, koffiekopjes in de kantine.
 • Audiovisuele presentaties en het autopark zijn dragers van de huisstijl en kunnen bedrukt worden conform de huisstijl.

Kiezen voor een huisstijl

Eenheid in de huisstijl draagt bij aan een consistente visuele uitstraling. Het kan ook bijdragen aan kostensanering en instandhouding van de identiteit van de organisatie. Een organisatie kan dus om diverse redenen een (vernieuwde) huisstijl ontwerpen. Een reden kan bijvoorbeeld een fusie of reorganisatie zijn, maar ook het nastreven van een modernere uitstraling.

Huisstijl ontwerp door SEG in Groningen

Zomaar een grafisch ontwerper opdracht geven om een nieuw logo te bedenken leidt bijna zeker tot teleurstellingen. Goede ideeën alleen zijn niet voldoende. Een duidelijke briefing, goede planning en kostenbewaking zijn belangrijk. Bij de invoering van een nieuwe huisstijl is de voorbereiding van groot belang. In deze fase wordt gekeken naar wat de huidige huisstijl is.

Waar wilt uw organisatie naar toe met de huisstijl?

 • Hoe willen we overkomen bij onze doelgroep met onze nieuwe huisstijl?
 • Hoe komen we nu over met onze huisstijl?
 • Willen we verbinding houden met het verleden of kunnen we een nieuwe richting in slaan?
 • Willen we een regionale uitstraling met een icoon en de kleuren van provincie Groningen erin verwerkt?
 • Zijn speciale kleuren belangrijk zoals PMS kleuren of kiezen voor fullcolour drukwerk?
 • Willen we de huisstijl gemakkelijk en leesbaar kunnen kopiëren in kopieermachines?

Ook worden alle huisstijl dragers geïnventariseerd. Dit geldt voor het drukwerk inclusief het autopark, bedrijfskleding, panden etc. Uiteindelijk resulteert dit onderzoek uit in een programma van eisen waarin aandacht wordt besteed aan alle voorwaarden waaraan de nieuwe huisstijl moet voldoen. Ook is het belangrijk om na te denken over het gewenste ideaalbeeld voor de nieuwe huisstijl.

Wie is SEG
Studio Erik Gietema (SEG) is uw partner in Reclame, Ontwerp en Fotografie. SEG fotografeert met grote passie. SEG ontwerpt advertenties, logo’s, huisstijlen, brochures, websites en elk ander denkbare uiting. Van een prikkelende pay-off tot fris ontwerpwerk. Ontwerpen met blijvend impact. Voor uw organisatie, klein of groot zal er een unieke identiteit worden ontworpen.
SEG helpt u met